Универ

Library

Продуктивный Реферат


Розміщення продуктивних сил Волинської області

...результаті континуально протікаючих процесів виробничого комплексоутворення і розміщення продуктивних сил. Територіальна структура комплексу відображає особливості розміщення...

... - все це створює потенціальні можливості для подальшого розвитку продуктивних сил, удосконалення їх територіальних і галузевих пропорцій у майбутньому. ...

.... проф. Є.П. Качана. - К.: ВД Юридична книга, 2001. - 552 с. Розміщення продуктивних сил: Підручник / В.В. Ковалевський, О.Л. Михайлюк. - К.: Товариство ЗНАННЯ, КОО, 2008. ...

Подробнее

Государственная программа возрождения и развития села

...БКП = Кувл. Еt ›10 оС,                                                  1000 оС где В – коэффициент продуктивности равный 1 т зерна на 1 га при использовании 1% ФАР, 2 и 3...

... биологическую и, особенно, хозяйственную урожайность. Поэтому процесс формирования продуктивности необходимо рассматривать в сочетании с теми факторами, от которых...

... неблагоприятным соотношением приходящей солнечной радиации с другими факторами продуктивности – теплом, влажностью почвы, обеспеченностью минеральным питанием....

Подробнее

Химические методы интенсификации притока в газовых скважинах

... и показатели степени «и» обобщенного уравнения притока (приемистости) или коэффициенты А и В. Увеличение коэффициента продуктивности (приемистости) или соответствующее изменение k, n, А и В являются объективными показателями технологической эффективности проведенной...

... обработки ПЗС является технологически эффективным, если после обработки увеличивается коэффициент продуктивности (приемистости), коэффициенты проницаемости, подвижности, гидропроводности, пьезопроводности, а также дебит скважины. К...

Подробнее

Аналіз фінансового стану видавництва "Наукова думка"

...перебувають у тісному звязку з обсягом виробництва товарної продукції, а ріст продуктивності праці - якісний показник використання трудових ресурсів - є основою пі...

... 1) оптимізація структури виробництва і реалізації продукції ) підвищення продуктивності праці та ефективності використання основних фондів підприємства; ) зменшення ...

... 1) оптимізація структури виробництва і реалізації продукції ) підвищення продуктивності праці та ефективності використання основних фондів підприємства; ) зменшення ...

Подробнее

Управління витратами на виробництво продукції (на прикладі ПАТ "Північний ГЗК")

... місяця) і спрямовуються на забезпечення процесу виробництва протягом тривалого часу. Продуктивні витрати - це витрати, які передбачені технологією і організац...

...іонального університету [43]. В процесі експерименту досліджувалась залежність продуктивності млина (А) від кульового завантаження (А(?)) та потужності від кульового завантаження (Р...

...розрахунковий)Частота обертання ?0,780,78Середнє кульове завантаження ??0,450,4008Середня продуктивність по сирій руді А, т/год76,2676,61Середньогодинний потік...

Подробнее

Машино-тракторный парк сельскохозяйственного предприятия "EuroRostAgro"

Зміст Реферат Вступ 1. Аналіз виробничо-технічної діяльності...

...ї розробки Висновки та пропозиції Список використанних джерел Реферат Розрахунково-пояснювальна записка складається з сторінок печатного...

...ідної кількості. Марку обладнання визначаємо по продуктивності. Продуктивність вибраного обладнання повинна бути такою, що забезпечить...

... Технологічна характеристика 4-х пальцевого станка Найменування параметрівНорма121. Продуктивність, кг/год. 250Мотор-редуктор: тип допустимий крутний момент...

Подробнее

Екструзія видувної плівки

... чекати від людей, зайнятих у виробництві, випуску хорошої плівки при високій продуктивності з мінімальною кількістю відходів, що необхідно для прибуткового виробництва...

... припиняти подачу полімеру в екструдер. Цей стан може викликати зниження продуктивності, частоти обертання або з часом повне припинення завантаження сировини і зупинку ...

... і незабаром, скорочений вихід продукції може бути їх єдиним наслідком. Продуктивність, з точки зору обсяг виробництва, може розглядатися з трьох сторін: підтримка...

Подробнее

Планування обсягу виробництва продукції на швейному підприємстві

... із передбачених обсягів робіт, виконуваних з їхньою допомогою, і прогресивних норм продуктивності. Поряд з цим враховується потреба на капітальне будівництво...

... комплексу, а також матеріального добробуту кожного працівника. Зростання продуктивності праці означає підвищення випуску продукції за одиницю робочого часу...

...удосконалення техніки, технології, організації виробництва і праці тощо). Рівень продуктивності праці залежить від рівня використання резервів. На думку Слободчикової Ю.В. резерви ...

Подробнее

Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения

... стоимости сельскохозяйственных угодий в границах субъектов РФ. Оценочная продуктивность и затраты по оценке служат базовыми нормативами для кадастровой...

... фактические затраты на использование 1 га сельскохозяйственных угодий. Расчеты показателей продуктивности и затрат по земельно-оценочным районам проводятся в соответствии с п....

...сложившимся по субъекту Российской Федерации; ?базовые оценочные показатели продуктивности и затрат по земельно-оценочным районам определяются умножением аналогичных...

Подробнее

Влияние психодинамических особенностей личности (темперамента) на стилевые характеристики общения в ...

...считает основной проблемой зрелости выбор между продуктивностью и инертностью. Понятие продуктивности по Эриксону – творческая, профессиональная продуктивность, а также вклад в воспитание...

...что, достигая в зрелости своего расцвета и пика профессиональной продуктивности, человек прекращает свое развитие, останавливается в повышении своего профессионального...

...людей деятельных, творческих сохранение чувства молодости связано с реальной продуктивной работой в настоящем и значительными планами на будущее. ...

Подробнее

Оценка экологических и экономических последствий строительства и эксплуатации водохранилищ

... ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к выпускной квалификационной работе Уфа 2008 Содержание Реферат Введение 1. Экологические и экономические последствия строительства водохранилищ 1.1 ...

...для рек Республики Башкортостан Заключение Библиографический список Приложения РЕФЕРАТ Гидротехнические сооружения, водохранилище, водные ресурсы, водоток, ...

... восстановлению нарушенных экосистем, в том числе сохранению биологической продуктивности. Для объективной оценки состояния экосистем необходимо проведение экологического ...

Подробнее

Проектування енергетичної установки судна

...установка .2.1 Призначення допоміжної котельної установки .2.2 Визначення необхідної продуктивності, кількості і типу парогенераторів .3 Вибір утилізаційного ...

...снювальної установки .4.1 Призначення опріснювальної установки .4.2 Визначення можливої продуктивності ВОУ . Розробка теплової системи та розрахунок теплових потоків .1 ...

...кормовій з лівого борту. Системи охолодження обладнують двома насосами з однаковою продуктивністю - основним та резервним. Розташовують їх нижче ватерлінії. На криголамах та...

Подробнее

Разработка научно-обоснованной технологии возделывания озимой ржи и картофеля в полевом севообороте в условиях хозяйства КФК "Широбоков Н.Е." Шарканского района Удмуртской Республики

... фактором. В УР величина действительно возможной урожайности в основном определяется влагообеспеченностью, особенно продуктивной ее частью. Действительно возможную урожайность определяют по формуле: W = W0 + ?О, где...

... зерновых культур биологическая урожайность представляет собой произведение двух показателей: густота продуктивного стеблестоя и продуктивность соцветия. Таблица 10 - Обоснование уровня программируемой урожайности зерновых культур...

Подробнее

Жмыхи и шроты в рационах домашних животных

... в стартовых рационах для поросят часто вызывает значительное снижение продуктивности по сравнению с животными на изопротеиновых рационах с добавкой ...

...основными задачами, стоящими перед работниками животноводства страны, является увеличение продуктивности, жизнеспособности и плодовитости животных. Их решение позволит наращивать ...

...активные вещества в определенном для данного вида, возраста, уровня и характера продуктивности в количестве и соотношении (6). Благодаря высокому содержанию белка жмыхи и ...

Подробнее

Ремонтно-изоляционные работы на газовых скважинах

... интервалам и трещинам пласта, т.е. обеспечивают оптимальные условия работы продуктивного пласта, для достижения запланированной (максимальной) выборки запасов нефти....

... образования конуса обводнения. Подтягивание конуса подошвенной воды подстилающей продуктивный пласт в направлении интервала перфорации скважины, является результатом...

...материалом в зоне дефекта обсадной колонны или подлежащих эксплуатации продуктивных горизонтов. Тампонажный состав в заколонное пространство закачивают через ...

Подробнее

Проведення розвідувально-експлуатаційних робіт буріння свердловини для води

...агрегату ЦА - 320 М №параметродиницяпоказник1Тип водяного насосу 1В2Макисмальна продуктивністьл/с133Споживлююча потужністьк.с.354Максимальний тисккг/см2355Продуктивність цементозмі...

... Вибір фільтру Обладнання водоприймальної частини свердловини зумовлює тривалу та продуктивну її роботу. Залежно від характеру та складу водонасичених порід приймальна...

...3-6 ст/змін. Якщо через відсутність насосного обладнання розраховано продуктивності досягнути неможливо, відкачку ведуть з двома пониженнями. Тривалість...

Подробнее

Природные ресурсы Восточного Приазовья, их использование и охрана

..., несмотря на проводимые рыбомелиоративные и рыбохозяйственные мероприятия, продуктивность лиманов снизилась. Основные причины - зарегулирование стока Кубани...

... Е.А., Темердашев З.А. Экосистема Азовского моря: режим, продуктивность, проблемы управления. Часть 1: Режим и продуктивность в период до зарегулирования стока рек: монография. ...

...Темердашев З.А., Лавренова Е.А., Воловик Г.С. Экосистема Азовского моря: режим, продуктивность, проблемы управления. Часть 2: Климат и водные ресурсы бассейна во...

Подробнее

Личностные и социально-психологические особенности лиц с эмоциональным выгоранием

...работу; неопределенное содержание труда; работа, требующая исключительной продуктивности и постоянного повышения профессионализма, недостаток ответственности; характер...

...истощение» повышенное значение оценки, что отражает недостаточную продуктивность( повышенную истощаемость) и недостаточную пластичность (трудности переключения) ...

...» повышенное значение оценки, что отражает недостаточную продуктивность (повышенную истощаемость) и недостаточную пластичность (трудности переключения) ...

Подробнее

Развитие памяти учащихся

...качественные изменения, и к IV классу память становится более продуктивной. Непроизвольное запоминание играет большую роль в учебной деятельности младшего ...

... которым они действуют. К 11 классу непроизвольное запоминание становится более продуктивным. П.И. Зинченко в своем исследовании предлагал дошкольникам и учащимся разных ...

... дошкольников до 13 картинок у младших школьников) [16, c.206]. Продуктивность непроизвольного запоминания проявляется в том, что с возрастом увеличивается объем запоминания ...

Подробнее

Аналіз мотивації праці на підприємстві ТОВ "Епіцентр"

...сприяє ні підтримці трудової активності на належному рівні ні зростанню продуктивності. Застосування цього методу може бути корисним у разі короткострокового підвищення оплати...

...мства, ефективності виробництва та рівня цін; забезпечувати випереджаючі темпи зростання продуктивності праці над темпами зростання заробітної плати. Сьогодні заробі...

...формування і практичного використання різних мотивів і стимулів з метою підвищення продуктивності праці персоналу. Грамотний керівник повинен чітко знати, що не...

Подробнее

Развитие и диагностика мышления в подростковом возрасте

...: - дискурсивное (умозаключительное); - интуитивное. 4.  По степени новизны и оригинальности: - репродуктивное (воспроизводящее); - продуктивное. 5.  По действию контроля: - критическое; - некритическое. В основе интеллектуальной деятельности лежат конкретные...

... Гальперин П.Я. Введение в психологию - М., 2000 6. Грановская Р.М. Элементы практической психологии. – Л., 1988 7. Калмыкова З.И. Продуктивное мышление как основа обучаемости. – М., 1981 8. Крайг. Психология развития. – Питер, 2000...

Подробнее

Расчет технологических показателей работы свиноводческого комплекса мощностью 21 тысяча голов откормочного молодняка свиней с законченным оборотом стада

...рационами, учитывать физиологические особенности и достигнутый генетический потенциал продуктивности животных при определении уровней интенсивности их использования; ...

...От правильной его организации в значительной степени зависит уровень продуктивности свиней, качество производимого продукта и рентабельность свиноводства. Основная ...

... работы рассматриваются в процессе изменения биологических особенностей и продуктивности животных под влиянием методов разведения, изменяющихся условий окружающей...

Подробнее

Расчет темпов отбора жидкости и депрессии на пласт

...,584х106228846014,90,591435 Таблица 2 Распределение величин удельной продуктивности т/сут. МПа в % от количества добывающих скважин...

... распределения продуктивности. Умножаем среднюю продуктивность по группе на количество скважин в группе. Суммируя продуктивность групп определяем суммарную продуктивность по...

...т/сут*МПа входит 5% скважин. Среднее значение продуктивности: Количество скважин в группе: Продуктивность группы: Аналогично рассчитываем продуктивность скважин в группах и суммируем. 4. Оцениваем...

Подробнее

Особенности детско-родительских отношений в семье и адаптация ребенка к дошкольному учреждению

... интеллектуальной области. Именно факторы данной группы способны обеспечить продуктивное взаимодействие [28]. Некоторые исследователи добавляют к перечню уровень...

... выделить такие виды тактик: ·опека; ·мирное совместное существование; ·продуктивное сотрудничество; ·диктатура; ·конфронтация. В каждой из перечисленных тактик подробно...

... отмечают значимость достаточно развитых навыков самостоятельной деятельности для продуктивного налаживания контактов ребёнка как с взрослыми (воспитателями в...

Подробнее

Методы и задачи педагогической науки

... Закономерности стимулирования обучения. В ней раскрывается закономерная зависимость продуктивности учения от внутренних (мотивов) и внешних стимулов обучения....

...целостную концепцию обучения. Новые решения органически объединяют продуктивные традиционные и инновационные подходы. Наиболее распространенной ...

... самостоятельные работы, контрольные работы, диктанты, сочинения. 5. Подготовка докладов и рефератов. 6. Выполнение индивидуальных и групповых заданий в связи с экскурсиями и наблюдениями...

Подробнее